HomeVerlanglijst (0)Mijn AccountWinkelwagenAfrekenen

Voorwaarden

VOORWAARDEN
 
Renoprofshop Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Renoprofshop verstrekt worden, inclusief de website www.renoprofshop.be en alle mogelijke verkeer via e-mail en forums.
 
Alle informatie op de website van Renoprofshop mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
Door de website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze juridische bepalingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens.
 
Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 
Contactgegevens:
Furnish-Art
Provincialesteenweg 238
2627 Schelle
Tel.: 0486/ 323 001 
Fax.: 03/ 877 97 00
BTW BE 806.825.115
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Persoonsgegevens
Renoprofshop respecteert de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 
Renoprofshop behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en geeft deze nooit aan derden. Renoprofshop gebruikt enkel persoonsgegevens die u zelf aan Renoprofshop meedeelt via één van de volgende kanalen:
 
1.    Registratieprocedure op de website
Wanneer u zich registreert op onze website, deelt u aan Renoprofshop  persoonsgegevens mee. U kan deze persoonsgegevens ten allen tijde kosteloos inkijken, verbeteren of schrappen. Als geregistreerde bezoeker kan u dit doen door uw profiel te wijzigen in “Mijn Account”. Renoprofshop  kan deze gegevens gebruiken voor interne statistische verwerking. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor promotie- en marketingdoeleinden indien u hiertoe toestemming heeft gegeven bij de registratie.
 
2.    Contactformulieren op de website
Indien u een vraag of opmerking wenst mee te delen, kan u dat via een contactformulier op de website doen. U deelt dan een beperkt aantal persoonsgegevens mee aan Renoprofshop. Deze persoonsgegevens zullen door Renoprofshop enkel worden aangewend voor de afhandeling van uw vraag of opmerking. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen niet in een bestand worden opgenomen.
 
3.    Inschrijving op de nieuwsbrief
Indien u zich wenst in te schrijven op de Renoprofshop nieuwsbrief zonder u te registreren, kan dat door meedeling van uw e-mailadres op de website. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. U kan zich op elk moment uitschrijven door uw e-mailadres in te vullen op de Renoprofshop website, rubriek nieuwsbrief, uitschrijven.
 
 
Renoprofshop verzamelt automatisch informatie die gerelateerd is aan het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van haar servers. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan de website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden via deze weg niet geregistreerd.
 
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies”. Deze kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
 
 
Aansprakelijkheid
Renoprofshop levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.
 
Renoprofshop behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval kan de informatie op de website tegen Renoprofshop gebruikt worden.
 
Renoprofshop sluit elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie op haar website uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.
 
Renoprofshop kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade die een webbezoeker ondervindt bij het bezoeken van de Renoprofshop website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.
 
Deze website geeft links of referenties naar andere sites. Renoprofshop heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. Renoprofshop kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Het verzenden van en naar de Renoprofshop website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
 
Renoprofshop heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. Renoprofshop is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.
 
Renoprofshop behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.
 
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (“informatie”) alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Renoprofshop of aan derden.
 
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden van de op deze website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Renoprofshop, haar informatieleveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
 
Alle communicatie die u naar de Renoprofshop website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en als communicatie die niet uw eigendom is. Renoprofshop heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie. Renoprofshop heeft het recht om deze communicatie te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden.
 
Levering
De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel.
De levering omvat enkel het bezorgen van het artikel.
 
Herroepingsrecht
Renoprofshop hanteert de wettelijke bepalingen omtrent de terugname van aangekochte goederen op deze e-shop.
De consument heeft het recht van zijn aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag na de levering van de goederen, en dit zonder boete of motief.
Consumenten die de aangekochte goederen wensen terug te zenden dienen contact op te nemen met Renoprofshop.
 
Enkel de kosten voor de terugzending zullen aangerekend worden.
De goederen zullen enkel teruggenomen worden op vertoon van de factuur, in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met alle toebehoren en handleidingen.
Goederen die in geen geval teruggenomen zullen worden:
 
•    Goederen waarvan de verpakking beschadigd is.
•    Goederen op maat vervaardigd.
•    Goederen met een duidelijk persoonlijk karakter.
•    Reeds gebruikte goederen.
•    Onvolledige goederen.